Trouwportretten; Fotovertellingen uit het Surinaamse verleden 1868-1950 ~ Lucia Nankoe

25,00
+
  • Eigenschappen

De ruim 140 familiefoto’s en -verhalen maken inzichtelijk hoezeer Surinamers onder Nederlands bestuur naar alle windstreken zijn afgereisd. 

Zij vonden hun partner soms elders, op Aruba, Curaçao of Bonaire, voormalig Nederlands Oost-Indië, Nederland of Noord-Amerika.  Het boek geeft een beeld van door huwelijk verbonden levens van Surinamers die (lands)grenzen, etniciteit of religie overschrijden. De familiegeschiedenissen laten zien dat dit zelden gemakkelijk ging. Toch volgden de meeste geliefden de weg van hun hart en won de liefde het vaak van de tijdgeest. De familieverhalen zijn verweven met belangrijke thema’s die de koloniale geschiedenis van Suriname kenmerken: slavernij, contractarbeid, immigratie en emigratie, conflict en strijd. Maar ook: verbinding, diversiteit en eensgezindheid. De foto’s zijn daarom niet alleen van betekenis voor degenen die hierin een deel van hun familiegeschiedenis vereeuwigd zien, maar belichamen ook een gedeelde (inter)nationale geschiedenis. Sommige verhalen zijn door de nazaten opgetekend, andere zijn opgesteld aan de hand van gesprekken, schriftelijke informatie of archiefstukken.