Een politiek van vijandschap - Achille Mbembe

27,50
+
  • Eigenschappen

In een wereld waarin muren worden opgetrokken houdt Achille Mbembe ons een confronterende spiegel voor. Een zeer actueel boek van de meesterdenker van het postkolonialisme. Sinds de koloniale oorlogen gaan liberaal-democratische staten steeds vaker en makkelijker over tot het instellen van de uitzonderingstoestand waarin acties tegen vijanden niet meer gebonden zijn aan wettelijke beperkingen. Democratieën dreigen zo te verworden tot dictatoriale actoren. Achille Mbembe onderzoekt de gevolgen van deze verschuiving, analyseert de nieuwe relatie tussen geweld en wet, en tussen norm en uitzondering. Hij verkent de voorwaarden van oorlog, vrijheid en veiligheid. In 'Een politiek van vijandschap' ontwikkelt Mbembe een kader waarin deze ontwikkelingen bediscussieerd kunnen worden. Volgens hem moeten we voorbij het humanisme op zoek gaan naar een politiek van menselijkheid.