Marjolein van Herten - Cultuur en plein public

29,99
3
+

Cultuurparticipatie is onlosmakelijk verbonden met het streven naar vrijheid en gelijkheid, kortom met emancipatie. Maar hoe heeft deze band tussen cultuurparticipatie en emancipatie zich door de tijd heen ontwikkeld? In ´Cultuur en plein publi´c bieden 16 cultuurwetenschappers een historisch overzicht van emancipatie en cultuurparticipatie in de Lage Landen. Aan de hand van concrete, vaak onderbelichte casussen – van achttiendeeeuwse misdaadliteratuur tot hedendaagse tango, van ‘damesroman’ tot ‘junkieliteratuur’ – wordt inzichtelijk gemaakt welke rol cultuuruitingen speelden en spelen in emancipatiebewegingen van toen en nu. Gekeken wordt niet alleen naar de rol die kunstenaars en hun kunst vervulden in maatschappelijke discussies over ‘achterstandsgroepen’; het gaat in deze bundel ook over de bijdrage die instituties als de uitgeverij, de kunstkritiek, het onderwijs en bibliotheken door de jaren heen hebben geleverd aan de emancipatie van cultuurconsumenten en van lezers in het bijzonder.