Homopolitiek in Nederland (1966-2023) - Joke Swiebel

24,99
+
  • Eigenschappen

Vier wetswijzigingen markeren de geschiedenis van homoseksualiteit in Nederland van na de Tweede Wereldoorlog: de intrekking van art. 248bis van het Wetboek van Strafrecht in 1971, de totstandkoming van de Algemene wet gelijke behandeling in 1994, de openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht in 2001 en de toevoeging van ‘seksuele gerichtheid’ aan artikel 1 van de Grondwet in 2023. Deze wetswijzigingen behelsden veranderingen in de rechtspositie van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen, maar hadden (en hebben) ook een symbolische betekenis. Zij onderstrepen het gelijkheidsbeginsel en droegen bij aan verandering van de maatschappelijke opvattingen over homoseksualiteit.
Joke Swiebel beschrijft het verloop van de maatschappelijke en politieke discussies over deze vier onderwerpen en laat zien hoe ze de wetgevingsprocessen beïnvloedden en andersom. Ze zijn van grote invloed geweest op de homo-emancipatie. Tot slot verkent ze de vraag in hoeverre Nederland met deze wettelijke hervormingen vooropliep of loopt op de ons omringende landen.