Close

Stichting De Luister

De stichting

Stichting De Luister / Savannah Bay

Telingstraat 13
3512 GV Utrecht
tel. 030-2314410
info@savannahbay.nl


Stichting De Luister is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht: 41181205.
Het RSIN (fiscaal nummer) van St. De Luister is: 008970130.

Stichting De Luister (1984) was de oorspronkelijke eigenaar van boekwinkel Savannah Bay. Tegenwoordig is de Stichting de commanditaire vennoot van de huidige CV Savannah Bay (opgericht in 1997) en is dus nog steeds nauw betrokken bij de winkel. Ook zet de Stichting zich nog actief in voor het realiseren van haar oorspronkelijke doelstelling: het organiseren van culturele activiteiten t.b.v. het bevorderen van emancipatie van diverse groepen in de breedste zin van het woord. Stichting heeft geen beleidsplan als zodanig, maar participeert actief in de organisatie van activiteiten die samenhangen met haar doelstelling. Frequentie hangt af van het aantal vrijwilligers dat beschikbaar is en de ideeën die zij hebben.

De activiteiten van Savannah Bay worden onder verantwoordelijkheid van Stichting De Luister georganiseerd. Hiervoor vraagt de stichting regelmatig financiële steun aan culturele fondsen en de gemeente Utrecht. Ook het LHBT+ informatiepunt Pink Point is een initiatief van de stichting.

Het bestuur

Het bestuur van de stichting ziet toe op het realiseren van de doelstellingen van de stichting en het bedrijfsmatige wel en wee van de winkel. Tevens dient het als informeel klankbord en ondersteuning voor de beherend vennoot van Savannah Bay (Marischka Verbeek). Het huidige bestuur bestaat uit voorzitter Astrid Bamberg, penningmeester Marcel Dekker, secretaris (vacature) en algemeen bestuursleden E. van Rooijen, M. Frederiks en P. Salet. De bestuursleden zijn allen vrijwilliger en ontvangen geen geldelijke of materiële vergoeding voor hun werkzaamheden.

Jaarverslagen

[De afronding 2021 loopt en jaarverslag wordt tzt hieraan toegevoegd]

Ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van Savannah Bay verscheen eind 2019 het historische boek Savannah Bay, geschiedenis van een bijzondere boekwinkel 1975- 2019. Het boek werd geschreven door een team jonge historici van de UU o.l.v. dr. Marijke Huisman en toont een uniek stukje Utrechtse geschiedenis, waarin de unieke bijdrage van een idealistische winkel aan het LHBTI+-leven in Utrecht duidelijk wordt. Het jubileumboek is te koop in onze webshop.

  • Op 6 november 2019 vond in Tivoli-Vredenburg, zaal Cloud Nine, de afsluitende jubileum-activiteit van boekwinkel Savannah Bay plaats. Onder de titel ‘Transforming Stories’, bezong een veelheid aan [literaire] kleinkunst-acts lof aan de jarige boekwinkel. Voor de uitverkochte zaal (meer dan 200 bezoekers) werd één ding heel duidelijk: al 35 jaar is Savannah Bay een centraal punt (in Utrecht) voor de emancipatie van minderheidsgroepen (eerst vrouwen, toen homo/lesbie, nu ook het veel bredere queer/LHBTI-spectrum, en ieder van kleur). Niet alleen de boekverkoop, maar juist de ontmoeting die zij faciliteert – fysiek, in de winkel, of tijdens een van de vele activiteiten, waar ook deze avond een voorbeeld van is – leidt tot ontmoetingen die zo, niet alleen voor de kleinkunstenaars op het podium, maar ook voor de bezoekers aan de avond, tot nieuwe inzichten leiden, wat betreft hun beeld van zichzelf, de mensen om hen heen, of juist de maatschappij. Daarmee ’transformeert’ zij het ‘verhaal’, d.w.z. de algemene maatschappelijke narratief wordt langzaam verlegd naar een meer inclusief, LHBT-vriendelijk narratief. Dit is in lijn met de doelstelling van uw fonds, en ook beschreven in de subsidieaanvraag die wij hebben gedaan. 
  •  
  • Overweldigend, dat is het overheersende gevoel dat ervaren werd aan het einde van de avond. Zowel de diverse kleinkunstenaars als het publiek deelden dit gevoel. Vermoedelijk vanwege de open houding en vriendelijke sfeer die in de zaal hing, werd het een avond vol verrassingen. Eén van de uitgenodigde dichters, Radna Fabias, las meer veel en deed een persoonlijke ontboezeming, juist omdat zij zich zo thuis voelde in de zaal. De schrijver Arthur Japin was aanwezig met zijn 2 mannen, en las op zeer beeldende en theatrale wijze de eerste pagina van zijn ‘doorbraakroman’ voor. 
  •  
  • Los van de diverse (literaire) voordrachten, vond ook de boekpresentatie (incl. paneldiscussie) plaats van het boek ‘Transforming Stories’, over 35 jaar Savannah Bay. Dit was een wat serieuzer item in de (overvol geprogrammeerde) avond. Hoewel zeker interessant, bleef t.g.v. de beperkte tijd, het blok over emancipatie van vrouwen en LBHT-groepen, een beetje aan de oppervlak; de panelleden bereden hun stokpaardjes maar in het geheel werden geen nieuwe inzichten aangereikt. 
  •  
  • Na de pauze was het tijd voor de speciale gast. De uit Schotland overgekomen schrijfster Ali Smith. Niet alleen een bekende stem in het LHBT-debat, ook een vooraanstaand auteur. Juist door de vanzelfsprekendheid waarmee zij LHBT-personages in haar verhalen laat voorkomen (zonder dit al expliciet thema te nemen en/of te problematiseren) maakt dat zij past bij Savannah Bay en dat zij een logische speciale gast was. 
  • Door haar huidige ‘seizoenen-cyclus’ (vier boeken met elk de naam van een seizoen, waarin zij de huidige – ‘post-Brexit’ stem probeert te vangen) staat zij, na een belangrijk debuut midden jaren ’90, opnieuw stevig in de belangstelling. Ritmisch, filmisch, als een hoorspel, de voordracht overdonderde het publiek. Opnieuw gold dat de interactie sterk was, juist door het enthousiasme, bleef zij voordragen. Prachtig!
  •  
  • Samenvattend; de sfeer, welke zich lastig laat omschrijven in een fonds-verslag, was overweldigend. Het leidde tot exceptionele voordrachten en een memorabele avond.  Het thema ‘Transforming stories’, werd daadwerkelijk doorleefd. In de zaal, op het podium, waarbij juist de vanzelfsprekendheid van het ‘anders zijn’, opviel.

Adres

Openingstijden

Agenda