Winkelwagen
Geavanceerd zoeken »
 
Webwinkel Actueel De Winkel Savannah's Stories Contact
Boeken
 
 
Eén moment...

Opgroeien in veilige wijken - Majone Steketee, Jodi Mak, Astrid Huygen

Omschrijving
 
BOEK_Opgroeien+in+veilige+wijken Communities that Care (CtC) is een van oorsprong Amerikaanse aanpak voor de ontwikkeling van systematisch preventief jeugdbeleid. CtC richt zich op het voorkomen van probleemgedrag bij kinderen en jongeren van nul tot achttien jaar. Aan de aanpak ligt een analyse ten grondslag van risico- en beschermende factoren die hierbij een rol spelen. Eind 1998 werd CtC in Nederland geďntroduceerd. Het Nederlands Jeugdinstituut (voorheen NIZW) heeft het Amerikaanse programma toepasbaar gemaakt voor de Nederlandse situatie. Sinds 1999 kent Nederland drie CtC-pilots: Amsterdam-Noord, Rotterdam Oude Noorden en Zwolle-Zuid. Twee jaar later kwamen Almere-Buiten en Leeuwarden-HASW. Inmiddels is ook in Zuid-Holland een aantal gemeenten aan de slag gegaan. Het Verwey-Jonker Instituut heeft op verzoek van de ministeries van VWS en Justitie een proces- en effectevaluatie uitgevoerd naar CtC in vijf gemeenten. In dit boek zijn de bevindingen daaruit uitgebreid beschreven. Ook zijn conclusies getrokken over de bruikbaarheid van de aanpak voor de lange termijn. De ervaringen met CtC als bijdrage aan een gezonde en veilige omgeving voor kinderen, zijn overwegend positief. CtC heeft de samenwerking verbeterd tussen de organisaties die zich inzetten voor een effectiever jeugdbeleid. De evaluatie laat zien dat CtC gemeenten in staat stelt een gedegen probleemanalyse te maken. Dat geeft houvast bij het concreet richting geven aan een preventieve aanpak voor jongeren in hun regio. Bovendien zijn voorzichtig positieve lokale verschuivingen zichtbaar: het probleemgedrag en de risicofactoren nemen af.


CODE: Boek5544
 
Prijs: 19,50 (incl. BTW)
 
7 dagen
 
Majone Steketee, Jodi Mak, Astrid Huygen
 
2006
 
9789023242864
 
ingenaaid
 
Gewenst aantal:
Bestel